Teen

Khu vực dành cho thanh thiếu niên nằm ở tầng 2 dành cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 12.

Hội đồng lãnh đạo thanh thiếu niên

Các thành viên Hội đồng Thanh thiếu niên kiếm được số giờ tình nguyện bằng cách giúp thư viện lập kế hoạch và thực hiện chương trình cho các thanh thiếu niên khác. Hội đồng họp hàng tháng từ tháng XNUMX đến tháng XNUMX với các cuộc họp dài hơn vào tháng XNUMX và tháng XNUMX. Các thành viên hội đồng cũng là những người đầu tiên chúng tôi liên hệ khi có thêm cơ hội tình nguyện.

Đơn đăng ký có sẵn tại Ban Thanh thiếu niên hoặc có thể in ra tại đây.

Sự kiện sắp tới

sự kiện sắp tới được liệt kê trên của chúng tôi lịch trực tuyến.

Di chuyển về đầu trang