Công chứng

Công chứng chỉ có sẵn khi có hẹn, tại Văn phòng Kinh doanh. Chữ ký đầu tiên là miễn phí, bất kỳ chữ ký nào sau đó là $ 5 mỗi chữ ký và giới hạn là 5. Chúng tôi không xử lý Di chúc, Nghị định ly hôn và Kết thúc bất động sản. Vui lòng gọi 205.439.5555 hoặc nsbusinessoffice@shelbycounty-al.org cho các cuộc hẹn hoặc câu hỏi.

Di chuyển về đầu trang