Câu lạc bộ ngôn ngữ

Tại sao tham gia câu lạc bộ của chúng tôi? 

  • Bao quanh bạn với những người có cùng chí hướng
  • Thực hành nói ngôn ngữ đích
  • Học hỏi và trao đổi các phương pháp học khác nhau
  • Trách nhiệm
  • Đó là niềm vui và không có sự phán xét 
  • Các ngôn ngữ mục tiêu của các thành viên hiện tại bao gồm tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Hàn và tiếng Ba Lan
  • Gặp gỡ hai lần một tháng, vào các ngày thứ Tư khác từ 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều 

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Dione @ nsadultservices@shelbycounty-al.org hoặc gọi 205-439-5511

Thanh thiếu niên được chào đón, nếu nghiêm túc trong việc học. 

Người phát biểu

Người phát biểu là một cách thú vị và miễn phí để học bất kỳ 163 ngôn ngữ với các Khóa học được Cá nhân hóa, phim ảnh, âm nhạc, v.v. Học trực tuyến, trên máy tính để bàn hoặc thiết bị di động của bạn!

Blog câu lạc bộ ngôn ngữ
Di chuyển về đầu trang