việc làm

Circulation Assistant (up to 19 hrs/week)
Starting rate: $14.49
Yêu cầu ban đêm và cuối tuần
Requirements: High school diploma or GED;
This position reports to the Circulation Manager

Mô tả công việc

Reference Assistant (up to 19 hrs/wk)
Starting rate: $14.49
Yêu cầu ban đêm và cuối tuần
Requirements: Graduation from high school; or GED and
Some experience in library operations and computer/graphic design experience.

Mô tả công việc

Mức lương khởi điểm tối thiểu tại Thư viện North Shelby là $ 13 / giờ. Yêu cầu công việc, kinh nghiệm và trình độ học vấn được tính đến khi đưa ra lời đề nghị.


Nếu bạn muốn có đơn trong hồ sơ, chúng tôi sẽ giữ chúng tối đa 6 tháng.
Vui lòng điền đơn đăng ký.

Di chuyển về đầu trang