Tình nguyện viên thanh thiếu niên


Thanh thiếu niên cần giờ làm việc theo yêu cầu của trường học/tổ chức được khuyến khích tận dụng Ngày tình nguyện do bộ phận thanh thiếu niên tổ chức từ tháng 6 - tháng 12. Mỗi lần cung cấp, học sinh lớp 1-2 có thể đăng ký dịch vụ 5-3 giờ. Ngày tình nguyện được giới hạn cho XNUMX người đăng ký đầu tiên mỗi ngày. Việc đăng ký bắt đầu XNUMX tuần trước mỗi sự kiện và thanh thiếu niên có thể đăng ký sử dụng lịch trực tuyến.

Một lựa chọn tình nguyện khác là Hội đồng Thanh thiếu niên. Các thành viên kiếm được số giờ tình nguyện bằng cách giúp thư viện lập kế hoạch và thực hiện chương trình cho những thanh thiếu niên khác. Hội đồng họp hàng tháng từ tháng XNUMX đến tháng XNUMX. Các thành viên hội đồng cũng là những người đầu tiên chúng tôi liên hệ khi có thêm cơ hội tình nguyện.

Đơn đăng ký tham gia Hội đồng Thanh thiếu niên có sẵn tại Ban Thanh thiếu niên hoặc có thể in ra tại đây.

Di chuyển về đầu trang