Ban Thư viện Bắc Shelby | Ứng dụng quan tâm

Các ứng dụng có sẵn bắt đầu từ ngày 1 tháng 2024 năm XNUMX – Hạn chót nộp đơn vào ngày 30 tháng 2024 năm 5 trước 00 giờ chiều
**Thư phải được đánh dấu vào hoặc trước ngày 30 tháng 2024 năm 5. Đơn đăng ký qua email phải được nhận trước 30 giờ chiều ngày 2024 tháng XNUMX năm XNUMX

Truy cập shelbylegislators.com và chọn Cuộc hẹn của hội đồng quản trị để biết thêm thông tin về việc đăng ký hoặc liên hệ với Văn phòng Lập pháp Quận Shelby để biết thêm chi tiết theo số 205.620.6610 hoặc qua email Mimi@shelbylegislators.com.


cậu bé đang học
Nâng cao kỹ năng học tập, khám phá nghề nghiệp và chuẩn bị cho các kỳ thi tuyển sinh đại học và kỳ thi nghề bằng Thư viện EBSCO LearningExpress.

 Lần đầu tiên? Bạn sẽ phải đăng ký làm người dùng mới bằng Số Thẻ Thư viện làm Tên người dùng, sau đó chọn mật khẩu.


Di chuyển về đầu trang