1. Nhấp vào Trả tiền đánh giá thư viện hàng năm
  2. Nhập PIDN (số id bưu kiện gồm 15 chữ số)
  3. Nhấp vào Gửi
  4. Nhấp vào ID thuộc tính #
  5. Hành động / Thanh toán

 

Hình ảnh hiển thị trang Tìm kiếm hồ sơ công khai thuế tài sản cho phép tìm kiếm theo Tên chủ sở hữu, Tên đường phố, PIDN hoặc Số lô đất.

Hình ảnh hiển thị trang kết quả tìm kiếm của tra cứu ID lô đất

Hình ảnh hiển thị các hành động có sẵn trên trang tra cứu tài sản. Các hành động là Xem lịch sử khoản phí, Xem hóa đơn, Thanh toán, Xem khoản phí hiện tại và Xem biên lai trong quá khứ.