CÁC VỊ TRÍ MỞ HIỆN TẠI

Không có vị trí tại thời điểm này.


Mức lương khởi điểm tối thiểu tại Thư viện North Shelby là $ 13 / giờ. Yêu cầu công việc, kinh nghiệm và trình độ học vấn được tính đến khi đưa ra lời đề nghị.

Nếu bạn muốn có đơn trong hồ sơ, chúng tôi sẽ giữ chúng tối đa 6 tháng.

Vui lòng điền vào đơn đăng ký tại đây.