CÁC VỊ TRÍ HIỆN TẠI

người bảo quản (bán thời gian)

Yêu cầu: Bằng tốt nghiệp trung học hoặc GED

Vị trí này báo cáo với ban quản lý thư viện

Bấm vào đây để xem mô tả công việc đầy đủ. Đăng ký ở đây.

 

Mức lương khởi điểm tối thiểu tại Thư viện North Shelby là $ 13 / giờ. Yêu cầu công việc, kinh nghiệm và trình độ học vấn được tính đến khi đưa ra lời đề nghị.


Nếu bạn muốn có đơn trong hồ sơ, chúng tôi sẽ giữ chúng tối đa 6 tháng.

Vui lòng điền vào đơn đăng ký tại đây. Đăng ký ở đây.