* Phòng Họp Lớn không hoạt động do chúng tôi đang tiến hành cải tạo.  


Phòng học Phụ (sức chứa 45)Phòng hội thảo (sức chứa 20) có hạn sử dụng. *


Đặt phòng họp / Yêu cầu thông tin

Lưu ý: Lập trình Thư viện là mục đích chính của phòng họp, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng sự kiện của bạn nếu có thể. Các thắc mắc được thực hiện vào cuối tuần sẽ được trả lời vào các ngày trong tuần tiếp theo. e-mail NSDirector@shelbycounty-al.org

Vui lòng điền vào đơn đăng ký cho không gian ưa thích của bạn và gửi email tới Giám đốc Thư viện, Kate Etheringge, NSDirector@shelbycounty-al.org

Đơn đăng ký lớp học phụ

Ứng dụng Phòng hội thảo

Phòng học phụ - Đơn đăng ký lớp học phụ

Phòng phụ 

 Phòng học phụ 2

 

Phòng Hội nghị Phụ - Ứng dụng Phòng hội thảo

Phụ lục Hội nghị