5521 Cahaba Valley Rd., Birmingham Al 35242 | 205.439.5500 | Xem bản đồ

Giờ hoạt động |

Giờ làm việc

 

 Thứ Hai

10: 00am - 8: 00pm

10: 00am - 4: 00pm

 Thứ Ba

10: 00am - 6:00 chiều

10: 00am - 4: 00pm

 Thứ Tư

10: 00am - 6:00 chiều

10: 00am - 4: 00pm

 Thứ Năm

10: 00am - 8:00 chiều

10: 00am - 4: 00pm

 Thứ Sáu

10: 00am - 6:00 chiều

10: 00am - 4: 00pm

 Thứ Bảy

10: 00am - 4: 00pm

CLOSED

 Chủ Nhật

ĐÓNG CỬA 5 tháng 14 - XNUMX tháng XNUMX 

CLOSED

 

 

Giờ công chứng: 

Chỉ cuộc hẹn - 205.439.5555

Chúng tôi không xử lý Di chúc, Nghị định ly hôn và Kết thúc bất động sản.

Chữ ký Công chứng đầu tiên là miễn phí, bất kỳ chữ ký nào sau đó là $ 5 mỗi chữ ký và giới hạn là 5. 

 

Kết thúc kỳ nghỉ lễ

2022  
Ngày đầu năm mới 1 & 2 tháng XNUMX
Martin Luther King, Ngày Jr 17 Tháng Giêng
Lễ Phục Sinh Tháng Tư 17
Lể chiến si trận vong 29 tháng 30 & XNUMX tháng XNUMX
Independence Day 3 & 4 tháng XNUMX
Ngày lể lao động 4 & 5 tháng XNUMX
sự tạ ơn 24 & 25 tháng XNUMX
Giáng Sinh 24, 25 và 26 tháng XNUMX
Eve năm mới 31 Tháng Mười Hai

 

Danh bạ điện thoại

Gia hạn 205.669.3928
Thông tin / Lưu thông 205.439.5500 nscirc@shelbycounty-al.org
Khoa trẻ em 205.439.5504 nschildrens@shelbycounty-al.org
Khoa thanh thiếu niên 205.439.5512 nsyoungadult@shelbycounty-al.org
Dịch vụ dành cho người lớn 205.439.5511 nsadultservices@shelbycounty-al.org
Phòng tham khảo 205.439.5510 nsref@shelbycounty-al.org
Kiểm sát viên 205.439.5510 nsproctor@shelbycounty-al.org
Văn phòng Doanh nghiệp / Thư viện Dues
205.439.5555 nsbusinessoffice@shelbycounty-al.org
Giám Đốc Thư Viện
205.439.5540
NSDirector@shelbycounty-al.org