CÂU LẠC BỘ NGÔN NGỮ 1000 396 px

 

Tại sao tham gia câu lạc bộ của chúng tôi? ?

  • Bao quanh bạn với những người có cùng chí hướng
  • Thực hành nói ngôn ngữ đích
  • Học hỏi và trao đổi các phương pháp học khác nhau
  • Trách nhiệm
  • Nó vui vẻ và không có sự phán xét 
  • Các ngôn ngữ mục tiêu của các thành viên hiện tại bao gồm tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Hàn và tiếng Ba Lan
  • Gặp gỡ hai lần một tháng, vào các ngày thứ Tư khác từ 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều 

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Dione @ nsadultservices@shelbycounty-al.org hoặc gọi 205-439-5511

Thanh thiếu niên được chào đón, nếu nghiêm túc trong việc học.