Cần một tay với bài tập về nhà? Bài tập về nhà Alabama dạy kèm theo yêu cầu

 

 

LearningExpressLibrary kiểm tra chuẩn bị

sách nói hoopla và hơn thế nữa

Tải xuống sách nói với Hoopla! Không giữ! Không chờ đợi!
Thiết bị thân thiện với Hoopla

Mượn sách điện tử và sách nghe qua ứng dụng Libby từ Overdrive

Để tải xuống máy nghe nhạc MP3 vui lòng sử dụng trang Overdrive.

Theo luật tiểu bang, nhân viên của Thư viện Công cộng North Shelby phải duy trì tính bảo mật liên quan đến việc sử dụng thư viện của bất kỳ người bảo trợ cá nhân nào, bao gồm hồ sơ đăng ký và lưu hành của người bảo trợ đó và thông tin liên quan đến việc sử dụng Thư viện của người bảo trợ đó. Do đó, nhân viên không nên mở hồ sơ đăng ký và lưu hành để kiểm tra trừ khi được cung cấp bởi Phần 41-8-10 của Bộ luật của Alabama, 1975. Nhân viên có thể cho phép cha mẹ của trẻ vị thành niên kiểm tra hồ sơ đăng ký và lưu hành của trẻ vị thành niên. Mọi bình luận hoặc công bố thông tin chỉ được thực hiện khi có sự chấp thuận của Giám đốc.

Tuyên bố về Quyền riêng tư này được sửa đổi lần cuối vào ngày 2 tháng 2014 năm XNUMX. Chúng tôi có thể thay đổi Tuyên bố về Quyền riêng tư này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì.

Nếu chúng tôi thực hiện một thay đổi đáng kể đối với Tuyên bố về Quyền riêng tư của mình, chúng tôi sẽ đăng thông báo trên trang chủ của trang web của chúng tôi trong một khoảng thời gian sau khi thay đổi được thực hiện.

Bộ sưu tập Tin tức Birmingham

Tài nguyên Thư viện Ảo Alabama

Tham gia bạn bè

 Biểu trưng của Thư viện Friends of the North Shelby Library

 

 

Ghé thăm chi nhánh của chúng tôi

logo thư viện mt laurel